FAQ

Q?

Je možné využít akční nabídky, i když neznám přesný termín realizace, resp. realizace vychází po skončení akce?

A.

Samozřejmě. Stačí nám zaslat plánky stavby v PDF. Spočítáme vám cenovou nabídku a vzájemně si ji odsouhlasíme. Po složení rezervační zálohy materiál nakoupíme a zdarma uskladníme na centrálním skladu na nezbytně dlouhou dobu. Až se bude blížit termín realizace, stačí zavolat. Takto pohodlně využijete akční nabídku i mimo termín akce.

Q?

Máme anhydrid v kombinaci s teplovodním podlahovým vytápěním. Jak provést přípravu podkladu k pokládce?

A.

Po vylití anhydridu doporučujeme schnutí v délce trvání 6-ti týdnů. Následně je nutné uvést do provozu kotel a provést tzv. nátopný režim. Jedná se o proces, který trvá 3 týdny.
7 dní (1. týden) se musí podlaha natápět postupně až na maximální výkon soustavy. Po dosažení maxima doporučujeme topit 7 dní (2.týden) na maximum a hodně větrat. V posledním 3. týdnu postupně snižujte teplotu až do úplného vypnutí. Po vypnutí doporučujeme změřit zbytkovou vlhkost CM přístrojem. (provádí náš technik) Pokud je hodnota zbytkové vlhkosti správná, může se přistoupit k samotné montáži. Pokud je zbytková vlhkost vysoká, je nutné celý proces opakovat!
POZOR! Toto je nejdůležitější bod celé pokládky na podlahové vytápění. Mnoho realizačních firem tento bod podceňuje a dochází tak ke zbytečným reklamacím. Potřebujete detailnější informace? Kontaktujte nás.

Q?

Máme teplovodní podlahové vytápění. Jakou podlahu zvolit?

A.

Z našeho sortimentu doporučujeme podlahy PAR-KY, které jsou přímo ideální na podlahové vytápění. Mají nejmenší tepelný odpor a výbornou tvarovou stálost. V kombinaci s celoplošným lepením získáte perfektní přenos tepla z podkladu do podlahy a nezaměnitelný akustický efekt masivní podlahy.

Q?

Jaká je největší možná přípustná nerovnost podkladu?

A.

Obecně platí, že maximální nerovnost měřena na 2bm lati nesmí přesáhnout 2mm. V případě větší nerovnosti je nutné podklad vyspravit / vystěrkovat samonivelační stěrkou.

Q?

Jakou záruku poskytujete v případě montáže?

A.

Poskytujeme nadstandardní záruku v délce trvání 15-ti let na kompletní dílo. Podmínkou jsou námi dodané materiály.